Historien om Køge Kogræsser Laug

 

Ideen til Køge Kogræsserlaug opstod i foråret 2006 i samarbejde mellem Det Grønne hus, Køge og Produktionsskolen Klemmenstrupgård. Var der Køge borgere med interesse i at holde køer – som løsning på tidens kødskandaler?  Stod der i avisen. Interessen var der og den var stor. En initiativgruppe blev nedsat og pludselig skulle en flok byboere med ringe kendskab til kvæg til at sætte sig ind i CKR-register, EU-regler og kødkvægsracer. Heldigvis havde vi kyndig landsmands ekspertise lige ved hånden og pludselig gik det stærkt. 2.juni stod vi forventningsfulde på en mark og så de første af vores køer ankomme. Vores helt egne køer.

 

Lauget blev officielt stiftet ved generelforsamlingen den 8.juni 2006. Det blev vedtaget at Køge Kogræsserlaug er en lokal forening, som har til formål at medvirke til at beskytte og fremme et alsidigt plante- og dyreliv i Køge Kommune – herunder pleje af naturarealer ved afgræsning.

Skånsom afgræsning af marken vil skabe nye naturoplevelser i området. Vores køer skal have det godt, så vi med god samvittighed kan sætte tænderne i kødet. Desuden kan børn og voksne i Køge og omegn få øget bevidsthed om økologi og dyreliv (herunder fødens vej fra græsning til bord).

 

 

Lauget har været en succes i første sæson og derfor udvider vi i 2007 med ét dyr, således at vi nu er 20 medlemmer som i fællesskab ejer 5 dyr. Hvert medlem ejer en andel af 1 kvart dyr. Medlemmerne skiftes græsningssæsonen igennem til at røgte dyrene. Efter endt græsning, når dyrene er blevet store og fede slagtes de. Det foregår stille og roligt ved en slagter vi har tillid til. Derefter får kødet lov til at hænge – som oksekød bør gøre. Til slut får hvert medlem sin andel parteret hjem i fryseren. 

 

Vedtægter

 

Artikel fra Køge Onsdag 19. juli 2006

 

Artikel 2

 

Artikel 3

 

Artikel fra Dagbladet 30. april 2007

 

Indbydelse til Åbent Hus 12. maj 2007