CKR nr.: 114

Race:  Herford-Simmentaler

Navn: Bosse

Født: 19. maj 2005

     
 

CKR  nr.: 141

Race:  Angus-Jersey-Dexter

Navn: Magdalene

Født: 2. marts 2005

     
 

CKR nr.: 144

Race:  Dexter-Jersey-Korthorn

Navn: Mulle

Født:   6. april 2005

     
 

CKR nr.: 767

Race:  Dexter

Navn: Ferdinand

Født: